1

2

3

4

5

 

Po co kredyt?

Wiele osób zastanawia się czym tak naprawdę jest kredyt? Korzysta z niego coraz więcej osób, a powodów do ich zaciągnięcia jest tyle co klientów. Kredyt to forma przyśpieszenia posiadania gotówki, która obciążona jest pewnymi kosztami manipulacyjnymi. Chodzi tutaj oczywiście o prowizję jaka pobierana jest oraz odsetki, które zobowiązujemy się spłacać. Istnieją w życiu różne sytuacje, i również pojawia się brak pieniędzy. Jeśli w danym momencie nie posiadamy odpowiednich pieniędzy, to mamy dwie możliwości. Zdecydować możemy się na pożyczkę od rodziny znajomych, lub na kredyt. Zdecydowanie więcej osób decyduje się na kredyt, gdyż rodzina nie zawsze ma, a jeśli i ma to nam jest wstyd pożyczać. Tutaj tylko został podany przykładowy przykład kiedy decydujemy się na kredyt. Inne powody, to kupno mieszkania, budowa domu, kupno samochody, wczasy, kupno mebli, itp. Jak widać powodów jest bardzo wiele. Nie ma więc wątpliwości, że kredyty są usługą bardzo potrzebną w tych czasach. Oferta kredytowa jest ogromna, więc każdy z nas znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

Podział kredytów

Na rynku kredytowym mamy do czynienia z szeroką ofertą rozmaitych kredytów. Niektóre z nich cieszą się mniejszym a inne większym powodzeniem. Najbardziej takim intuicyjnym podziałem kredytów jest podział ze względu na cel, jak również okres kredytowania i podział ze względu na walutę. Jeśli chodzi o pierwszy podział to tutaj wyłoniło się kilka podgrup: kredyt na działalność gospodarczą, konsumpcyjny oraz kredyt na mieszkanie, gotówkowy. Spośród tych wszystkich najbardziej uniwersalny jest kredyt gotówkowy. Nie ma on określonego celu. Kredytobiorca sam sobie go wyznacza, i nie musi przedstawiać go banku. Drugi podział jaki został przez nas wyżej wymieniony to podział ze względu na okres kredytowania. Tutaj wyłaniają się trzy rodzaje, a mianowicie kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Kredyty gotówkowe zaliczamy to średnioterminowych, choć czasami są długoterminowymi. Podział ze względu na walutę wyróżnia dwa rodzaje kredytów. Oczywiście są to kredyty złotówkowe, a więc udzielane w naszej polskiej walucie, jak również i dewizowe, czyli waluta zagraniczna.

Rodzaje kredytów – forma kredytowania

Ze względu na to, że istnieje tak wiele kredytów to można je podzielić na różne kategorie. Jedna z tych najbardziej popularnych dotyczy pod podziału kredytów ze względu na formę kredytowania. Wyróżnić tutaj można ich kilka rodzajów, o których mowa będzie poniżej. Pierwszy rodzaj to kredyty dyskontowane, inaczej wekslowe, które udzielane są poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności. Drugi rodzaj to akceptacyjne. Kredyty czekowe są kolejnym rodzajem i służą do pokrycia czeków na rachunku wystawcy czeku. Kredyty lombardowe udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych. Tak samo jak i kredyty hipoteczne które są udzielane pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomość, zaliczyć możemy je do kategorii kredytowych ze względu na zabezpieczenie. Jednym z ostatnich kredytów, które należy zakwalifikować do kategorii forma kredytowa zaliczamy kredyty inkasujące wierzytelność. Jak widać szeroki jest zakres kredytów, i każde z nich cieszą się określoną popularnością. Korzystając z kredytu oczywiście zastanawiamy się nad swoimi potrzebami.

Klasyfikacja kredytu

Na rynku kredytowym możemy zaobserwować, że jest bogata oferta różnego rodzaju kredytów. Różnią się one między sobą wieloma aspektami. Między innymi okresem kredytowania, formą kredytową, celem przeznaczenia, zabezpieczeniem, czy też i oprocentowaniem. Ze względu na takie różnice, kredyty klasyfikuje się. Taka podstawowa klasyfikacja dotyczy przeznaczenia kredyt. Tutaj wyróżniamy trzy rodzaje: kredyt na działalność gospodarczą, konsumpcyjny oraz mieszkaniowy. Okres kredytowania to drugi podział, i tutaj wyróżniamy, kredyty krótkoterminowe do roku czasu, średnioterminowe do 5 lat, oraz długoterminowe powyżej pięciu lat. Jeśli chodzi o kredyty długoterminowe to do nich zalicza się oczywiście mieszkaniowe, hipoteczne jak również i inwestycyjne. W tym przypadku konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie. Ze względu na zabezpieczenie wyróżnić możemy kredyty lombardowe i hipoteczne. W lombardowych zabezpieczeniem jest przedmiot wartościowy, a w przypadku kredytu hipotecznego jest nim hipoteka ustanowiona na nieruchomość.

Cechy kredytu

Praktycznie wszystko co istnieje na świecie posiada swoje cechy mniej charakterystyczne lub bardziej. Nawet jeśli nie widać ich na pierwszy rzut oka to one są. Również kredyt jak jedna z podstawowych usług bankowych posiada swoje cechy. Przede wszystkim posiada charakter pieniężny, a więc jest to cecha charakterystyczna. Dokładniej chodzi tutaj o to, że przedmiotem kredytowania w tym przypadku są zawsze pieniądze. Druga cecha to zwrotność, a mianowicie kredyt musi być Zawsze zwrócony ściśle z określonymi terminami. Na umowie zawsze określony jest termin ostatniej miesięcznej raty. Celowość to kolejna cecha, która polega na tym, że bank udziela kredytu w większości przypadku z określonym z góry celu przeznaczenia. Jeśli kredytobiorca go zmieni, to wiązać się będzie to z wypowiedzeniem umowy. Napisane zostało że prawie zawsze z określonym celem bank pożycza pieniądze, gdyż istnieje kredyt gotówkowy, który udzielany jest bez określonego celu. Czwarta cecha to odpłatność. Kredytobiorca zdaje sobie sprawę z tego, że zaciągając kredyt zobowiązany jest do opłaty za prowizję oraz odsetki naliczane.

Funkcje kredytu bankowego

Banki to instytucje, które udzielają wiele usług. Jedną z podstawowych są oczywiście kredyty, które cały czas cieszą się niegasnącym powodzeniem. Ludzie zaciągają kredyt bo tylko dzięki nim możliwe jest kupno mieszkania, wybudowania domu, czy też rozbudowa firmy. Bank w zamian za to, że pożycza pieniądze dostaje wynagrodzenie w postaci odsetek. Wielkość ich zależna jest od sumy udzielonego kredytu, oraz od oprocentowania, które zostało ustalone. Kredyty w banku pełnią kilka funkcji, o których mowa będzie poniżej. Przede wszystkim na pierwsze miejsce wysuwa się funkcja kreatywna, która polega na tworzeniu pieniądza. Banki udzielając kredyty działają w sposób podobnie jakby emitowali pieniądze. Funkcja kreatywna może stać się przyczyną inflacji, gdyż jej skutkiem może być aż zbyt nadmierna ilość pieniądza w obiegu. Druga funkcja to płatnicza, która polega na umożliwieniu kredytobiorcom zapłacenia swoich płatności wierzycielom. Ostatnie dwie takie najważniejsze funkcje to oczywiście finansowa oraz kontrolna.

Definicja kredytów

Zdajemy sobie sprawę z tego, że popularność kredytów ciągle rośnie. Wydawałoby się, że po kryzysie jaki miał miejsce ludzie nie będą chcieli się zadłużać. Jest jednak wręcz przeciwnie. Banki muszą stawiać większe wymogi dla osób, które chcą wziąć kredyt. Powodem tego jest rosnąca liczba osób zainteresowanych. Obecnie jedna osoba posiada na swoim koncie nawet kilka kredytów. Kiedy nawet już nie ma możliwość otrzymać kredytu od banku, to składa wniosek o kredyt bez BIK w instytucjach finansowych. Tytułem artykułu jest definicja kredytów, dlatego naszym zadaniem jest ją przedstawić. Kredyt jest pożyczką pieniężną, którą człowiek decyduje się zaciągnąć w banku na określony cel oraz procent. Jednym z podstawowych zadań banków jest właśnie udzielanie kredytów. Osoba, która stara się o kredyt otrzymuje go na określony czas lub też nie otrzymuje. Jeśli jednak otrzymała, to jest zobowiązana do comiesięcznych rat. Nie spłacamy tylko tę kwotę którą zaciągnęliśmy ale również odsetki, które zostały naliczone z procentu.

Kredyt społeczny

Kredyty to temat, który wśród społeczności jest w ostatnim czasie najczęściej poruszany. Wiele osób składa wnioski o kredyt, gdyż staje się on jednym z głównych źródeł utrzymania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na rynku kredytowym spotkać możemy się z bogatą ofertą kredytów. Kredyty udzielane są głównie przez banki oraz instytucje poza bankowe. Czasami zdarzają się osoby fizyczne lub prawne, które zajmują się tego rodzaju usługą. Większość z nas posiada jakąkolwiek wiedzę na temat tych najpopularniejszych kredytów. Zaliczamy do nich oczywiście kredyt mieszkaniowy, hipoteczny, gotówkowy oraz ratalny. Mało kto z nas wie czym jest kredyt społeczny. Warto wiedzieć, że on charakteryzuje się pewnym specyficznym modelem. Tutaj głównie kredyt ma doprowadzić do tego, że emisja pieniądza nie będzie zależna od banku, ale od różnych innych podmiotów. Kredyty są niezwykle ważne w obecnych czasach. Korzystają z nich nie tylko osoby fizyczne ale również i firmy. Pamiętajmy jednak o tym by rozsądnie korzystać z kredytów.

Kredyty gospodarcze

Obecnie każdy z nas posiadają jakąś tam wiedzę na temat kredytów. Wielu z nas aby nie czuć się gorszym pragnie dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Nie powinniśmy mieć z tym jednak wielkiego problemu, gdyż informacje na ten temat uzyskać możemy chociażby w Internecie. Jest to najbardziej rozpowszechniony środek masowego przekazu. Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu w danym banku czy firmie, powinniśmy przede wszystkim dowiedzieć się czy dokonujemy odpowiedniego wyboru. W ostatnim czasie coraz więcej firm ubiega się o różnego rodzaju kredyty. Tutaj oczywiście będzie to kredyt gospodarczy, który również dzieli się na kilka rodzajów. Dokładnie istnieją dwa rodzaje, a mianowicie kredyty obrotowe oraz inwestycyjne. Pierwszy rodzaj, a mianowicie kredyty obrotowe, są przeznaczone na bieżącą działalność danego przedsiębiorstwa. Natomiast kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie inwestycji. Są to kredyty długoterminowe i na dużą sumę. Banki znacznie chętniej tego kredytu udzielają firmom już istniejącym i dobrze prosperującym niż dopiero wkraczającym.

Kredyt bankowy

Kredyty stanowią w naszych czasach usługę bardzo potrzebną. Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie jednego lub dwóch kredytów spośród tak bogatej oferty. Czasami jednak zdarza się tak, że kredyt nie może zostać nam udzielony, gdyż nasze zarobki są zbyt niskie. Osoby, które jednak mają zdolność kredytową, mogą zaciągnąć kredyt. Suma jego zależeć będzie oczywiście od naszej zdolności, na którą wpływa wiele czynników. Między innymi są to nasze zarobki, liczba osób w rodzinie, jak również inne zadłużenia. Kredyty bankowe to bardzo szeroka oferta różnego rodzaju pożyczek, które udzielane są klientom na ich wniosek. Aby go otrzymać musimy spełniać szereg warunków. W zależności od tego, na jaką kwotę jest to kredyt i na jaki okres kredytowania warunki są inne. Kredyty bankowe udzielane są kredytobiorcą przez bank. Zawierana jest w tym celu umowa w formie pisemnej, na której zawarte są wszystkie warunki. Mianowicie znajduje się na niej kwota udzielona, okres kredytowania, oraz plan spłaty rat kredytowych.