1

2

3

4

5

 

Bank pocztowy, na czym polega

Bank pocztowy jest bankiem komercyjnym istniejącym w Polsce. W swojej ofercie ma usługi finansowe skierowane dla klientów indywidualnych oraz mają ofertę dla mikro i małych przedsiębiorstw. Ofertę tą mają we własnych placówkach oraz w placówkach Poczty Polskiej. Bank ten powstał w roku 1990 w Bydgoszczy. Główną ideą Banku Pocztowego, która to przyczyniła się do jego powstania była reaktywacja tradycji bankowości w Polsce. Swoje udziały w tym Polskim baku mają: Poczta Polska S.A 75 procent minus 10 akcji oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, który ma 25 procent plus 10 akcji. Na początku swojego istnienia bank ten pełnił rolę banku rozliczeniowego i klientami tego banku byli głównie samorządy i przedsiębiorstwa. Jednak z czasem proponował on usług, które to były również skierowane do klientów detalicznych. Dzięki opieraniu się na Poczcie Polskiej i jej sprzedaży oraz na oddziałach i placówkach własnych bank miał możliwość dostępu do większej grupy klienteli. Po czasie zaczął wprowadzań ten bank nowe produkty i tak w roku 1999 była możliwość pełna obsługa kont osobistych GIRO we wszystkich placówkach pocztowych. Rachunek ten był uzupełniony kartą Visa Electron. Rok później był podział rachunków GIRO na Giro Nestor oraz Giro Standard. Bank Pocztowy to jeden z nielicznych typowo Polskich banków.

Polski bank, czyli PKO BP

Bank PKO BP, czyli Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna to jeden z największych jak nie największy bank w Polsce, który został utworzony ósmego lutego 1919 roku. Bank ten jest jednym z niewielu banków, który jest typowo Polskim bankiem. Prezesem banku od pierwszego października 2009 jest Zbigniew Jagiełło. Bank ten jest uniwersalny to znaczy w swoim zakresie obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i małe oraz średnie firmy oraz wielkie korporacje. Z danych, jakie udostępnia Bank wynika, że ma on około 1200 swoich oddziałów, ponad 2500 swoich bankomatów oraz prowadzi ponad sześć milionów rachunków. Kliencie tego banku posiadają ponad siedem milionów różnych kart, z czego około jednego miliona to są karty kredytowe. Obecnie bank zatrudnia dwadzieścia pięć tysięcy ludzi. Jak już zostało wspomniane bak powstał w lutym 1919 za sprawą dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i bank nosił na ten czas nazwę Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. Pierwszym prezesem był Hubert Linde. Po czasie w Warszawie utworzono centralę w Banku oraz pierwsze cztery oddziały, które to znajdowały się w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu oraz Katowicach. Pierwszy cel, jaki był tego banku to było wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej. Dopiero od 1920 roku bank posiadał osobowość prawną, jako instytucja prawna.

Bank i jego system

Bank ogólnie rzecz ujmując ma swój system, który przestrzega. Rozwój systemu bankowego w Polsce zależy od tego, jaki jest rozwój gospodarczy w naszym Państwie, ale i również od instytucji finansowych, czyli od innych banków. Na ten rozwój wpływa także przyjęte rozwiązania prawne oraz tradycji przeprowadzania i rozliczania transakcji handlowych. Nasz system bankowy składa się z trzech elementów podstawowych i są nimi: wzajemne powiązania między bankiem a otoczeniem, instytucji bankowej a jest to bank centralny, banki spółdzielcze i banki komercyjne. Ostatnim składnikiem jest infrastruktura prawna regulująca działalność wyżej wymienionych instytucji. System bankowy ma swoje funkcje i tak można wymienić przynajmniej sześć funkcji. Do tych funkcji możemy zaliczyć emisję i regulację tą funkcję pełni bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza. Następna funkcja to jest to funkcja depozytowo – kredytowa, którą można zauważyć w bankach komercyjny, który to ujawnia się przez tworzenie depozytów i transformacji ich w pożyczkach i kredytach. Następne funkcje to rozliczeniowa, w której ten bank realizuje rozliczenie pieniężne na zlecenie klienta, alokacyjna, która umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki. Dwie ostatnie funkcje to finansowo doradcza gdzie bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy klientów oraz funkcja stymulująca gdzie bank jest dawcą kapitału, który to wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Funkcje centralnego banku

Każde państwo ma na terenie swojego państwa posiada banki, które to służą każdemu mieszkańcowi. Jednak w każdym państwie jest Bank Centralny. I tak w Polsce bankiem centralnym państwa jest bank państwa, który to dokładnie brzmi Narodowy Bank Polski. Bank ten prowadzi rachunki bankowe dla budżetu państwa, centralnych instancji państwa i jednostek budżetowych. Zadaniem Narodowego Państwa Polskiego również jest robienie z ramienia państwa operacje finansowe w kraju oraz za granicą państwa, zbiera oraz zarządza rezerwatami dewizowymi, zaciąga oraz spłaca kredyty zagraniczne oraz jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilnego poziomu cen. Narodowy Ban Polski jest jedynym państwem emisyjnymi, czyli jako jedyny bank w naszym państwie ma tylko i wyłącznie prawo to emitowanie znaków pieniężnych i to on określa wielkość emisji. To ten bank organizuje zasady obiegu pieniądza oraz reguluje ilość gotówki w obiegu. Narodowy Bank Polski jest również Bankiem Banków, czyli jest źródłem rezerwy kredytowej dla innych banków. Nasz bank centralny czuwa nad nadzorem funkcjonowania banków komercyjnych, które to mają za zadanie utrzymywania rezerw obowiązkowych na rachunku w banku centralnym oraz bank ten określa formy i organizacje rozliczenia pieniężne. To są najbardziej rzucające się w oczy funkcje centralnego banku.

Rachunki i ich rodzaje

W obecnych czasach wielu ludzi posiada konta, rachunki w bankach. Teraz mało, kto nie ma rachunku w jakimś banku. Jednak w tej kwestii można wyróżnić kilka rachunków bankowych, z których można skorzystać. Tak, więc wyróżnić można cztery rodzaje rachunków a mianowicie rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, rachunki lokat terminowych oraz rachunki oszczędnościowe. Rachunki bieżące to są te, które są prowadzone dla podmiotów gospodarczych. Ludzie Ci mają obowiązek otwarcia konta w banku. Rachunek ten jest do przeprowadzenia rozliczeń bez użyciu gotówki. Rachunek pomocniczy natomiast jest po to by pełnić funkcję drugiego konta bieżącego firmy i służy on do rozliczeń przy użyciu innych banków. Rachunki lokat terminowych jak sama nazwa wskazuje, że to jest taki rachunek, który przechowuje pieniądze danego klienta na okres, który wynika z umowy zawartej z bankiem. Jeżeli się wypłaci gotówkę przed umową to automatycznie obniża się oprocentowanie. Ostatni rachunek oszczędnościowy jest prowadzony dla osób fizycznych. Osoby mające taki rachunek nie mogą korzystać z tego rachunku do robienia opłat pieniężnych, które to są związane z prowadzeniem działalności gospodarskiej. Tak jak widać istnieją różne rachunki i na pewno, chociaż jeden na pewno pasuje do nas. Każdy z tych rachunków na pewno w pewien sposób usprawnia nasze życie pod względem finansowym.

Rodzaje pożyczeń

W każdym banku można dostać kredyty. Jednak w każdym baku można znaleźć różne kredyty, które mają inne funkcje oraz do innego służą. Ogólnie wyjaśniając, co to jest kredyt to najprościej mówiąc to jest to, że bank pożyczając pieniądze zobowiązuje się na pożyczenie ich kredytobiorcy na określony czas a kredytobiorca zobowiązuje się w ratach oddać tą kwotę. Tak, więc wyróżniamy takie rodzaje kredytów: kredyt na rachunku bieżącym, kredyty sezonowe, kredyt dyskontowy, factoring, factoring pełny, factoring nie pełny oraz factoring mieszany. W skrócie mówią kredyty sezonowe polegają na tym, że są one brane z powody wahań sezonowych. Kredyt dyskontowy jest związany z wekslem. Dokładnie chodzi tu o to, że bank zdobywa weksel kredytobiorcy, który to pochodzi z obrotu gospodarczego i tym samym, gdy bank z takiego weksla wypłaca kredytobiorcy pieniądze przed terminem płatności weksla. Factoring to natomiast umowa między bankiem, czyli faktorem a dostawcą, czyli faktorantem. Umowa ta dotyczy kupna przez bank wierzytelności kredytobiorcy, które to powstały na podstawie dostaw towarów, wyrobów czy też robót. Tak, więc widać jest trochę tych kredytów, lecz jednak decydując się na jakiś warto się zastanowić czy tego tak na prawdę potrzebujemy i czy damy radę go spłacić. Wszystko jest dla ludzi, ale wszystko warto robić z głową.

Mieszkanie za pożyczone pieniądze

Każdy młody człowiek chciałby sam mieszkać, bez rodziny, być na swoim garnuszku. Dla wielu młodych ludzi, małżeństw mieszkanie z rodzicami, wynajmowanie mieszkania może być na dłużej uciążliwe. W takich sytuacjach mogą iść do banku i ubiegać się o kredyty mieszkaniowe. Kredyty te są często używane zamiennie z kredytami hipotecznymi, lecz jest między nimi troszkę różnic. Jak sama nazwa wskazuje kredyt mieszkaniowy jest przeznaczony na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej czy też może być przeznaczony na wybudowanie wymarzonego domu. Kredyt ten jest tylko i wyłącznie skierowany na zakup miejsca zamieszkanie i nie można go przeznaczyć na przykład na zakup samochodu czy też ziemi rolnej. Kredyt ten jest oczywiście zabezpieczony hipoteką. Pieniądze brane z kredytu mieszkaniowego mogą być przelane już na konto sprzedającego bądź na konto kredytobiorcy pod warunkiem, że kredytobiorca sam buduje dom. Jeżeli chodzi o wpłatę na konto sprzedającego jest ona przelana na podstawie aktu notarialnego lub podstawą jest przedwczesna umowa zawarta z deweloperem. Kwota pożyczana w tych kredytach jest dawana na długie spłaty, co oznacza, że jeżeli jest duża kwota to raty są w ten sposób w miarę niskie. Kredyty można te już brać w nie tylko w złotych, ale i w różnych walutach takich jak euro, frank szwajcarski bądź dolar amerykański.

Szybko, łatwo i zgrabnie

Niestety u niektórych ludzi bywa tak, że pieniędzy nie starczy do następnego miesiąca czy też potrzebują gotówki na różne remonty, wycieczki czy też na coś innego. Zdarza się również tak, że nie wszystkim bank udzieli kredytu, pożyczki gdyż nie spełniają wszystkich wymogów stawianych właśnie przez te instytucje. Poratowaniem dla tych ludzi jest jednak „Kredyt Chwilówka” polegająca ona na tym, że pożycza się pieniądze od ręki. W porównaniu do banków decyzja o przyznaniu kredytu jest w przeciągu piętnastu minut. W tych kredytach można zazwyczaj pożyczyć od pięćdziesięciu złotych do tysiąca złotych. Jeżeli chodzi o spłacania tych chwilówek to trzeba oddać im pieniądze w ciągu tygodnia do miesiąca. By ubiegać się o taką formę pożyczania trzeba mieć ukończone 18 lat oraz mieć udokumentowane dochody. Przy braniu tego kredytu trzeba ukazać dowód osobisty. Pożyczka ta jest również skierowana do osób, którzy mają przyznanego komornika. Jak widać chwilówka ma swoje plusy, można szybko dostać gotówkę, bez większych problemów, skierowane do osób, które natychmiast potrzebują gotówki na rzeczy bieżące. Ale niestety ma to swój też wielki minus i na to też nie zwraca wiele osób. Pożyczając szybko gotówkę od para banków niestety musimy oddać pieniądze o trzy razy większą niż pożyczaliśmy. Także warto się zastanowić czy warto brać takie chwilówki.

Gdzie potrzebny poręczyciel

Osoby takie jak poręczyciele nie tylko wymagani są w momencie ubiegania o kredyt gotówkowy. Bardzo często studenci, którzy decydują na kredyt studencki muszą także mieć takie osoby. Jednak w ich przypadku są to głównie rodzice. Gdyż to oni utrzymują taką osobę. Co ważne nie zawsze poręczyciel może być gwarancja uzyskanego przez nas kredytu. W momencie, gdy osoba ta ma inne swe zobowiązania jej zdolność kredytowa także maleją a co za tym idzie nie może pomóc nam w uzyskaniu potrzebnego kredytu. Również i osoby ubiegające się o kredyt na budowę domu raczej nie mogą liczyć na rozwiązanie typu poręczyciel. Dziś wiele osób raczej nie decyduje się na branie kredytów. Oczywiście powodem tego jest trudna sytuacja ekonomiczna w naszym kraju. Ale i również wiele osób raczej nie decyduje się na taką pomoc gdyż nie za bardzo wiedzą, jakie dokumenty będą im potrzebne. Co również oznacza wydłużanie się załatwiania wszystkich tych procederów. I niestety nadal w naszym kraju czas oczekiwania na decyzję nie zawsze jest szybki. Zwiększa się on tym bardziej, gdy ubiegamy się o duży kredyt na daną inwestycję. Wówczas oprócz tego, że musimy złożyć wiele dokumentów to także musimy uzbroić się w cierpliwość by poczekać na decyzję. A jak wiadomo nie zawsze będzie ona pozytywna. I wtedy to wiele osób musi od nowa załatwiać wszystkie formalności. I na pewno to może powodować taką dużą niechęć.