Funkcje kredytu bankowego

Banki to instytucje, które udzielają wiele usług. Jedną z podstawowych są oczywiście kredyty, które cały czas cieszą się niegasnącym powodzeniem. Ludzie zaciągają kredyt bo tylko dzięki nim możliwe jest kupno mieszkania, wybudowania domu, czy też rozbudowa firmy. Bank w zamian za to, że pożycza pieniądze dostaje wynagrodzenie w postaci odsetek. Wielkość ich zależna jest od sumy udzielonego kredytu, oraz od oprocentowania, które zostało ustalone. Kredyty w banku pełnią kilka funkcji, o których mowa będzie poniżej. Przede wszystkim na pierwsze miejsce wysuwa się funkcja kreatywna, która polega na tworzeniu pieniądza. Banki udzielając kredyty działają w sposób podobnie jakby emitowali pieniądze. Funkcja kreatywna może stać się przyczyną inflacji, gdyż jej skutkiem może być aż zbyt nadmierna ilość pieniądza w obiegu. Druga funkcja to płatnicza, która polega na umożliwieniu kredytobiorcom zapłacenia swoich płatności wierzycielom. Ostatnie dwie takie najważniejsze funkcje to oczywiście finansowa oraz kontrolna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.