Category: Banki

Klasyfikacja kredytu

Na rynku kredytowym możemy zaobserwować, że jest bogata oferta różnego rodzaju kredytów. Różnią się one między sobą wieloma aspektami. Między innymi okresem kredytowania, formą kredytową, celem przeznaczenia, zabezpieczeniem, czy też i oprocentowaniem. Ze względu na takie różnice, kredyty klasyfikuje się. Taka podstawowa klasyfikacja dotyczy przeznaczenia kredyt. Tutaj wyróżniamy trzy rodzaje: kredyt na działalność gospodarczą, konsumpcyjny oraz mieszkaniowy. Okres kredytowania to drugi podział, i tutaj wyróżniamy, kredyty krótkoterminowe do roku czasu, średnioterminowe do 5 lat, oraz długoterminowe powyżej pięciu lat. Jeśli chodzi o kredyty długoterminowe to do nich zalicza się oczywiście mieszkaniowe, hipoteczne jak również i inwestycyjne. W tym przypadku konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie. Ze względu na zabezpieczenie wyróżnić możemy kredyty lombardowe i hipoteczne. W lombardowych zabezpieczeniem jest przedmiot wartościowy, a w przypadku kredytu hipotecznego jest nim hipoteka ustanowiona na nieruchomość.

Cechy kredytu

Praktycznie wszystko co istnieje na świecie posiada swoje cechy mniej charakterystyczne lub bardziej. Nawet jeśli nie widać ich na pierwszy rzut oka to one są. Również kredyt jak jedna z podstawowych usług bankowych posiada swoje cechy. Przede wszystkim posiada charakter pieniężny, a więc jest to cecha charakterystyczna. Dokładniej chodzi tutaj o to, że przedmiotem kredytowania w tym przypadku są zawsze pieniądze. Druga cecha to zwrotność, a mianowicie kredyt musi być Zawsze zwrócony ściśle z określonymi terminami. Na umowie zawsze określony jest termin ostatniej miesięcznej raty. Celowość to kolejna cecha, która polega na tym, że bank udziela kredytu w większości przypadku z określonym z góry celu przeznaczenia. Jeśli kredytobiorca go zmieni, to wiązać się będzie to z wypowiedzeniem umowy. Napisane zostało że prawie zawsze z określonym celem bank pożycza pieniądze, gdyż istnieje kredyt gotówkowy, który udzielany jest bez określonego celu. Czwarta cecha to odpłatność. Kredytobiorca zdaje sobie sprawę z tego, że zaciągając kredyt zobowiązany jest do opłaty za prowizję oraz odsetki naliczane.

Funkcje kredytu bankowego

Banki to instytucje, które udzielają wiele usług. Jedną z podstawowych są oczywiście kredyty, które cały czas cieszą się niegasnącym powodzeniem. Ludzie zaciągają kredyt bo tylko dzięki nim możliwe jest kupno mieszkania, wybudowania domu, czy też rozbudowa firmy. Bank w zamian za to, że pożycza pieniądze dostaje wynagrodzenie w postaci odsetek. Wielkość ich zależna jest od sumy udzielonego kredytu, oraz od oprocentowania, które zostało ustalone. Kredyty w banku pełnią kilka funkcji, o których mowa będzie poniżej. Przede wszystkim na pierwsze miejsce wysuwa się funkcja kreatywna, która polega na tworzeniu pieniądza. Banki udzielając kredyty działają w sposób podobnie jakby emitowali pieniądze. Funkcja kreatywna może stać się przyczyną inflacji, gdyż jej skutkiem może być aż zbyt nadmierna ilość pieniądza w obiegu. Druga funkcja to płatnicza, która polega na umożliwieniu kredytobiorcom zapłacenia swoich płatności wierzycielom. Ostatnie dwie takie najważniejsze funkcje to oczywiście finansowa oraz kontrolna.

Definicja kredytów

Zdajemy sobie sprawę z tego, że popularność kredytów ciągle rośnie. Wydawałoby się, że po kryzysie jaki miał miejsce ludzie nie będą chcieli się zadłużać. Jest jednak wręcz przeciwnie. Banki muszą stawiać większe wymogi dla osób, które chcą wziąć kredyt. Powodem tego jest rosnąca liczba osób zainteresowanych. Obecnie jedna osoba posiada na swoim koncie nawet kilka kredytów. Kiedy nawet już nie ma możliwość otrzymać kredytu od banku, to składa wniosek o kredyt bez BIK w instytucjach finansowych. Tytułem artykułu jest definicja kredytów, dlatego naszym zadaniem jest ją przedstawić. Kredyt jest pożyczką pieniężną, którą człowiek decyduje się zaciągnąć w banku na określony cel oraz procent. Jednym z podstawowych zadań banków jest właśnie udzielanie kredytów. Osoba, która stara się o kredyt otrzymuje go na określony czas lub też nie otrzymuje. Jeśli jednak otrzymała, to jest zobowiązana do comiesięcznych rat. Nie spłacamy tylko tę kwotę którą zaciągnęliśmy ale również odsetki, które zostały naliczone z procentu.

Kredyt społeczny

Kredyty to temat, który wśród społeczności jest w ostatnim czasie najczęściej poruszany. Wiele osób składa wnioski o kredyt, gdyż staje się on jednym z głównych źródeł utrzymania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na rynku kredytowym spotkać możemy się z bogatą ofertą kredytów. Kredyty udzielane są głównie przez banki oraz instytucje poza bankowe. Czasami zdarzają się osoby fizyczne lub prawne, które zajmują się tego rodzaju usługą. Większość z nas posiada jakąkolwiek wiedzę na temat tych najpopularniejszych kredytów. Zaliczamy do nich oczywiście kredyt mieszkaniowy, hipoteczny, gotówkowy oraz ratalny. Mało kto z nas wie czym jest kredyt społeczny. Warto wiedzieć, że on charakteryzuje się pewnym specyficznym modelem. Tutaj głównie kredyt ma doprowadzić do tego, że emisja pieniądza nie będzie zależna od banku, ale od różnych innych podmiotów. Kredyty są niezwykle ważne w obecnych czasach. Korzystają z nich nie tylko osoby fizyczne ale również i firmy. Pamiętajmy jednak o tym by rozsądnie korzystać z kredytów.

Kredyty gospodarcze

Obecnie każdy z nas posiadają jakąś tam wiedzę na temat kredytów. Wielu z nas aby nie czuć się gorszym pragnie dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej. Nie powinniśmy mieć z tym jednak wielkiego problemu, gdyż informacje na ten temat uzyskać możemy chociażby w Internecie. Jest to najbardziej rozpowszechniony środek masowego przekazu. Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu w danym banku czy firmie, powinniśmy przede wszystkim dowiedzieć się czy dokonujemy odpowiedniego wyboru. W ostatnim czasie coraz więcej firm ubiega się o różnego rodzaju kredyty. Tutaj oczywiście będzie to kredyt gospodarczy, który również dzieli się na kilka rodzajów. Dokładnie istnieją dwa rodzaje, a mianowicie kredyty obrotowe oraz inwestycyjne. Pierwszy rodzaj, a mianowicie kredyty obrotowe, są przeznaczone na bieżącą działalność danego przedsiębiorstwa. Natomiast kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie inwestycji. Są to kredyty długoterminowe i na dużą sumę. Banki znacznie chętniej tego kredytu udzielają firmom już istniejącym i dobrze prosperującym niż dopiero wkraczającym.

Kredyt bankowy

Kredyty stanowią w naszych czasach usługę bardzo potrzebną. Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie jednego lub dwóch kredytów spośród tak bogatej oferty. Czasami jednak zdarza się tak, że kredyt nie może zostać nam udzielony, gdyż nasze zarobki są zbyt niskie. Osoby, które jednak mają zdolność kredytową, mogą zaciągnąć kredyt. Suma jego zależeć będzie oczywiście od naszej zdolności, na którą wpływa wiele czynników. Między innymi są to nasze zarobki, liczba osób w rodzinie, jak również inne zadłużenia. Kredyty bankowe to bardzo szeroka oferta różnego rodzaju pożyczek, które udzielane są klientom na ich wniosek. Aby go otrzymać musimy spełniać szereg warunków. W zależności od tego, na jaką kwotę jest to kredyt i na jaki okres kredytowania warunki są inne. Kredyty bankowe udzielane są kredytobiorcą przez bank. Zawierana jest w tym celu umowa w formie pisemnej, na której zawarte są wszystkie warunki. Mianowicie znajduje się na niej kwota udzielona, okres kredytowania, oraz plan spłaty rat kredytowych.

Decyzja kredytowa

Kiedy składamy wniosek o przyznanie kredytu, musimy czekać z niecierpliwością na decyzję kredytową, która najczęściej jest następnego dnia. Owszem w niektórych bankach, instytucjach możliwe jest otrzymanie tej decyzji w zaledwie kilka minut. Bank podejmuje decyzję kredytową na podstawie przeprowadzonych analiz i badać. Decyzja kredytowa to nic innego jak dokument, który skierowany jest przede wszystkim do wnioskodawcy. Na decyzję kredytową wpływa oczywiście zdolność kredytowa i wpływające na nią czynniki. Bank nie może udzielić kredytu zwłaszcza na dużą sumę osobie zadłużonej. Jest to zbyt duże ryzyko, dlatego sprawdzenie historii w Biurze Informacji Kredytowej jest konieczne. Na decyzji kredytowej nie tylko musi znajdować się pozytywna lub negatywna decyzja, ale również określony termin, w którym bank oczekuje na podpisanie umowy przez kredytobiorcę. Umowa kredytowa zostaje zawarta w momencie kiedy zostaną zaakceptowane przez wnioskodawcę wszystkie warunki objęte w decyzji kredytowej.

Kredyty w rachunku kredytowym

Bardzo często poruszanym tematem są kredyty, na temat których wielu z nas posiada ogromną wiedzę. Obecnie na rynku kredytowym istnieje wiele różnego rodzaju kredytów, które cieszą się mniejszym lub większym zainteresowaniem. Kredyty udzielane są tylko i wyłącznie przez banki, i często jest mylnie stwierdzone, że również i przez inne instytucje poza bankowe. Niektórzy z nas są w stanie wymienić wiele rodzajów kredytów, jednak osoba nie posiadająca dużej wiedzy na ten temat najczęściej wymienia trzy najbardziej popularne kredyty. Są nimi kredyty hipoteczne, mieszkaniowe jak również i gotówkowe. Jeśli chodzi o kredyty w rachunku kredytowym, to warto wiedzieć, że istnieje ich kilka rodzajów. Mowa tutaj nie tylko o kredycie docelowym, ale również i linii kredytowej, kredycie sezonowym, jak również i kasowym. Tego rodzaju kredyty mimo tego, że maja atrakcyjną ofertę nie cieszą się wielkim zainteresowaniem. Ludzie zdają sobie sprawę, że istnieje znacznie więcej kredytów, które będą zdecydowanie lepszym dla nich rozwiązaniem.

Kredyty inwestycyjne

Prawie każdy z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dzisiejszego funkcjonowania świata bez posiadania dostępu do rozmaitych kredytów. Większość z nas posiada na swoim koncie jeden, a czasami nawet i więcej kredytów. Jak wiemy istnieje wiele rodzajów, typów kredytów, a jednym z nich są kredyty inwestycyjne, które w ostatnim czasie cieszą się największym zainteresowaniem. Na pewno większość z nas na ich temat już troszkę słyszał, i zdajemy sobie sprawę, że należą one do bogatej oferty kredytów bankowych. Jak w przypadku innych kredytów tak również i tutaj musimy spełniać szereg warunków by go otrzymać. Kredyty inwestycyjne jak sama nazwa przeznaczone są na różnego rodzaju inwestycje. Możemy wyróżnić trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych. Na pierwszą linię rzuca się kredyt inwestycyjny, który przeznaczony jest na wyposażenie. Jest to kredyt średnioterminowy, z którego najczęściej inwestorzy korzystają. Kolejne dwa przeznaczone są na zakup lub też na budowę rozmaitych obiektów, oraz kredyty na restrukturyzację.